Νέα εκπαιδευτικά εργαστήρια

Νέα εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά 3-16 ετών σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

11 Μαΐου 18:15-19:30

18 Μαΐου 18:15-19:30 25 Μαΐου 18:15-19:30

Υπεύθυνη εργαστηρίων

Γιαννούτσου Μαρία

2294045565