ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Αναβάλλεται για λόγους υγείας.

Θα σας ενημερώσουμε για την νέα ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης.